ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଭୋ ନୁରମି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମିଟରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
୨୪ ବର୍ଷୀୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ୮୯.୯୪ ମିଟର ଚମତ୍କାର ଥ୍ରୋ ସହିତ ନିଜର ୮୯.୩୦ ମିଟର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ ଆରମ୍ଭରେ ତୁର୍କୁରେ ପାଭୋ ନୁରମି ଗେମ୍ସ ସମୟରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଷ୍ଟକହୋମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନଜନକ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୮୯.୯୪ ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ନିଜର ୮୯.୩୦ ମିଟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିଗ ମିଟରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରେନାଡାର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୯୦.୩୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମିଟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

Related Articles

Back to top button