# 2 bottles

  • ଦେଶ

    ମେଟ୍ରୋରେ ନେଇ ହେବ ଦୁଇଟି ବୋତଲ

    ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦ ବୋତଲ ନେଇପାରିବେ। ସିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ କମିଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି…

    Read More »
Back to top button