#get

  • ଓଡ଼ିଶା

    ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍

    ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି । ଡ୍ୟାମ ଭିତରେ ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହ ପାରମ୍ପାରିକ ପୂଜର୍ଚ୍ଚନା ସହ…

    Read More »
Back to top button