ଗୁଗୁଲ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର

ଗୁଗୁଲ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇବ । କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫିଚରଗୁଡିକ ବିଷୟରେ…

ମଲ୍ଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର : ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁକୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ । ଏହି ଫିଚର ହେତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର କ୍ୟାମେରାରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାରିବେ ।

ଡିଜି ଲକର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସପୋର୍ଟ: ଏହି ଫିଚର ସହିତ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜି ଲକରରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ: ଏଠାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଯେଉଁଠାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ।

ନୂତନ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ: ଗୁଗୁଲ -ପେ ର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଆସୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ମହତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚରଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଯାହା ଦେୟ ସହିତ ଜଡିତ ହେବ ।

ଡାକ୍ତର ଲେଖା: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆଣୁଛି । ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏଥିସହ ସହଜ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହସ୍ତଲିଖନକୁ ବୁଝାଇବ ।

Related Articles

Back to top button