‘X’ ପାଇଁ ନୂତନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନ

ଏଲନ୍ ମସ୍କ X ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ପେଡ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର X ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ୱେବ୍ ୟୁଜର୍ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ଲିଣ୍ଡା ୟାକାରିନୋ X ର ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ X ର ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ମୌଳିକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ମାନକ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ / ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯୋଜନା ହେବ।

ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ।

Related Articles

Back to top button