କେଶ ପାଇଁ ବାଦାମ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ..

କେଶ ପାଇଁ ବାଦାମ ତେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା କେଶକୁ ଚମକାଇଥାଏ। ଯଦି କେଶକୁ ବାଦାମ ତେଲରେ ମାଲିସ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ରୂପି ଭଳି କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦାମ ତେଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ।

ଲେମ୍ବୁ ରସ : ବାଦାମ ତେଲ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୂପି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାଦାମ ତେଲ ସହିତ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ କେଶକୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ୍ ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଜ କେଶକୁ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତିସାରା କେଶରେ ରଖି ପରଦିନ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର କେଶର ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ମହୁ :ବାଦାମ ତେଲ, ମହୁ ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ରରେ ତିନୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ୧ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ, ସାମ୍ପୁ ସହିତ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କେଶ ମଧ୍ୟ ଚମକପ୍ରଦ ଦେଖାଯିବ।

Related Articles

Back to top button