ସାଲାଡ଼ର ବିଶେଷ ଉପକାରିତା

ସାଲାଡକୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ I ସମସ୍ତେ ସାଲାଡ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି Iଏହା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ I କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସାଲାଡ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଯଦିଓ, ଯଦି ସାଲାଡକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ , ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାଲାଡ କିପରି ଖାଇବେ I

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢୁଛି ସେମାନେ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାଲାଡ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ , ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ନିୟମିତ ସାଲାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ Iଯଦି ସାଲାଡକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ I ସାଲାଡ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଶରୀରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଜମାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ I

ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ ରେ ଫାଇବର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସାଲାଡରେ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଯାହା କି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ I

ସାଲାଡ଼ ରେ ଆପଣ କାକୁଡି ,ଗାଜର ,ମୂଳା ,ବିଲାତି ବାଇଗଣ ,ଧନିଆ ପତ୍ର ,ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ,ବ୍ରୋକୋଲି ,ଏବଂ ବିଭିନ ବିନ୍ସ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ I

ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସବୁଜ ସାଲାଡ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ (ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଇ, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲାଇକୋପିନ୍, ଆଲଫା- ଏବଂ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍) ଖାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ

ସାଲାଡର ସ୍ୱାଦ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ , ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ , ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ I ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସଂଗେ ସାଲାଡ଼ ନ ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ ସାଲାଡ଼ ନିୟମିତ ଖାଆନ୍ତୁ I

ଯଦି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ I ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜାଣି ପାରିବେ I ତେବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆପଣାଇବେ ସେଥିରେ ଦୃଢ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ I

Related Articles

Back to top button